گل گاوزبان

گل گاوزبان

گل گاوزبان گیاهی است خودرو که گل، ساقه، برگ، ریشه و همچنین روغن حاصل از دانه های آن را به عنوان دارو استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از آن در سالادها و سوپ ها استفاده می شود، که در ایران فقط به صورت دمنوش از خواص آن بهره می برند. البته می توان …

گل گاوزبان ادامه »