ذرت مکزیکی

دهه های اخیر مصرف یک خوراک خوشمزه با نام ذرت مکزیکی در ایران رایج شده که در زمره غذاهای خیابانی قرار دارد. این خوراکی بسیار مورد متوجه کودکان است . پس بهتر اینکه والدین عزیز سعی کنند ذرت مکزیکی را در منزل درست کنند که قطعا سالم  تر خواهد بود . ذرت یکی از غلات …

ذرت مکزیکی ادامۀ مطلب »