گلاب

گلاب

گلاب عرقی معطر و خوشبو که از گل سرخ بدست می آید و از زمان های قدیم آن را مقدس شمرده اند . در مجالس ، مراسمات مذهبی و اعیاد جهت خوشبو کردن فضا و طراوات مکان ها استفاده می شود . هنگامی که نام گلاب به میان می آید قمصر کاشان مهد گل محمدی …

گلاب ادامه »