هل و خواص بی نظیر آن

هل گیاهی است وحشی از دسته زنجبیل که در سایه درختان کوهستانی پرورش می یابد. این گیاه به صورت درخت هایی به ارتفاع سی سانتی متر تا سی متر می روید؛ که گل های ریز سفید دارد و میوه آن دارای روکش سبز می باشد. درون این میوه، دانه های سیاه کوچکی قرار دارد. این …

هل و خواص بی نظیر آن ادامه »