انواع دسر

انواع دسرهای مجلسی

پیش از آن که بدانیم اصطلاح دسر چگونه بوجود آمد ابتدا باید در مورد اینکه دسر چیست روشن باشیم . دسر فقط یک کلمه برای یک غذای شیرین نیست . به عنوان مثال اگر در وسط روز آبنبات را به عنوان میان وعده میل کنید این دسر نیست . به آخرین قسمت از وعده غذای …

انواع دسرهای مجلسی ادامه »