شیرین قاتق گیلان

شیرین قاتق گیلان

شیرین قاتق گیلان که خورشت آلو قیسی یا شیرین خورشت گیلانی نام دارد طعم بسیار خوب و خوشمزه ای دارد . این خورشت جذاب در بیشتر موارد با گوشت سینه مرغ تهیه و سرو می شود . طعمی ترش، ملس یا شیرین دارد و طرز تهیه آن نیازمند مقداری تجربه و مهارت می باشد . …

شیرین قاتق گیلان ادامه »