طرز تهیه گوبولی مرغ

طرز تهیه گوبولی مرغ بندری

گوبولی مرغ غذای محلی و سنتی و محبوب بندر لنگه است. خاستگاه اصلی این غذا  و طرز تهیه گوبولی مرغ مربوط به هندوستان است، که به واسطه تجارت مردم این ناحیه با هندوستان این دستور غذایی به ایران آمده است و تبدیل به یک غذای محلی و سنتی و اصیل بندر لنگه شده است. گوبولی دو …

طرز تهیه گوبولی مرغ بندری ادامۀ مطلب »